Årsstämma 2014

På föreningens årsstämma som hölls den 15 maj 2014 deltog 27 röstberättigade medlemmar.

Nedan finns protokoll från mötet och alla bilagor till protokollet:

Protokoll årsstämma 2014

Bilaga 1, årsstämma 2014

Bilaga 2, årsstämma 2014

Bilaga 3, årsstämma 2014

Bilaga 4, årsstämma 2014

Bilaga 5, årsstämma 2014

Bilaga 6, årsstämma 2014

Webbproduktion av Forss Webservice AB