Årsstämma 2015

På föreningens årsstämma som hölls den 19 maj 2015 deltog 31 röstberättigade medlemmar.

Nedan finns protokoll från mötet och alla bilagor till protokollet:

Protokoll årsstämma 2015

Bilaga 1, årsstämma 2015

Bilaga 2, årsstämma 2015

Bilaga 3, årsstämma 2015

Bilaga 4, årsstämma 2015

Bilaga 5, årsstämma 2015

Bilaga 6, årsstämma 2015

Webbproduktion av Forss Webservice AB