Årsstämma 2016

På föreningens årsstämma som hölls den 24 maj 2016 deltog 32 röstberättigade medlemmar.

Nedan finns protokoll från mötet och alla bilagor till protokollet:

Protokoll årsstämma 2016

Webbproduktion av Forss Webservice AB