Årsstämma 2017

På föreningens årsstämma som hölls den 18 maj 2017 deltog 29 röstberättigade medlemmar.

Nedan finns protokoll från mötet och alla bilagor till protokollet:

Protokoll årsstämma 2017

Webbproduktion av Forss Webservice AB