Årsstämma 2018

På föreningens årsstämma som hölls den 14 maj 2018 deltog 26 röstberättigade medlemmar.

Nedan finns protokoll från mötet och alla bilagor till protokollet:

Protokoll årsstämma 2018

Webbproduktion av Forss Webservice AB