Extra föreningsstämma 2015

På föreningens extra föreningsstämma som hölls den 10 juni 2015 deltog 14 röstberättigade medlemmar.

Nedan finns protokoll från mötet och alla bilagor till protokollet:

Protokoll extra föreningsstämma 2015

Bilaga 1 - Extra föreningsstämma 2015

Webbproduktion av Forss Webservice AB