Brandsäkerhet

Lär er ramsan "Varna - Rädda - Larma - Släck!

Om det börjar brinna, så kan ditt liv hänga på sekunder. Därför måste du alltid vara beredd i en sådan situation.

Se till att ha en fungerande brandvarnare och brandsläckningsredskap hemma.

Varna personer i din omgivning
Rädda
personer om du kan
Larma
112
Släck
branden om du kan

Tänk på att stänga dörrar och fönster i det rum där det brinner, om det är möjligt, för att begränsa branden om den är för stor för att du ska kunna släcka själv.

Det bästa är självklart att undvika att det börjar brinna. Du kan till exempel:

  • Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
  • Aldrig tömma askoppar i papperskorg eller soppåse utan att vara säker på att det är ordentligt släckt. Häll gärna lite vatten i askkoppen.
  • Endast använda säkringar och lampor av rätt styrka - experimentera ALDRIG själv med el.
  • Byta ut bristfälliga elektriska anordningar.
  • Om möjligt endast använda S-märkta produkter.
  • Se till att levande ljus blir släckta när du går från rummet.
  • Rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.

Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Saknas det ska du kontakta SBC:s felanmälan. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen). 

Webbproduktion av Forss Webservice AB