Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs särskilda skäl och du måste få tillstånd av styrelsen. Detta krävs även då bostadsrättsinnehavaren är nära släkt med den som ska hyra bostaden.

Tänk på att du som bostadsrättshavare har ansvar för att din hyresgäst känner till och följer de ordningsregler som finns i föreningen.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid, då det i vissa fall kan krävas intyg (t ex vid studier utomlands).

Ansökningsblanketten ska lämnas i postlådan vid styrelselokalen i två exemplar:

 

Poslådan finns vid

Lomvägen 649
192 57 Sollentuna 

 

Har du frågor kan du skicka e-post till info@brfsjoberg.se.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning
Generella riktlinjer för andrahandsuthyrning i brf Sjöberg

 

 

Webbproduktion av Forss Webservice AB