Bredband, Internet och telefoni

Samtliga lägenheter i föreningen är anslutna till Bredbandsbolagets nät. Anslutningen sker via den vita dosan som sitter vid ytterdörren. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i bredbandsuttaget.

Tekniska uppgifter:
Internet är på 250 Mbit/s nedströms (tar emot data) och upp till 250 Mbit/s uppströms (sänder data)

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor. I avtalet ingår Internet och telefoniabonnemang (IP-telefoni). Kostnaden betalas per månad och läggs på månadsavgiften.
Telefonsamtalskostnader debiteras separat till medlemmarna genom Telenor.

Vad ska du göra när du flyttar från brf Sjöberg?
Vid försäljning av lägenheten ska säljaren kontakta Telenor för att säga upp sitt abonnemang.
Telefonidosan ska återlämnas till Telenor.

Vad ska du göra när du flyttar in i brf Sjöberg?
Som ny bostadsrätthavare i brf Sjöberg ska man kontakta Telenor kundtjänst för att få tillgång till Internet och telefoni.

Åskväder

Dra ut alla sladdar till bredbandsutrustningen vid risk för åska!

När du åker på semester under en tid på året när det är risk för åska ska du dra ut sladdarna till tv:n, datorn och telefonidosan.

Vid fel på telefoni och Internet kontaktar man Telenor kundtjänst på telefonnummer
020-222 222, öppettider alla dagar 8:00 - 19:00 eller går in på deras hemsida www.telenor.se.

Skulle bredbandsutrustningen bli skadad kan du kontakta Telenor för att kostnadsfritt få utrustningen utbytt mot ny av motsvarande modell. Vid byte av åskskadad utrustning är det viktigt att ersätta all utrustning med den nya från Telenor.

Information gällande trygghetslarm.

Den telefoni som ingår i föreningens gruppanslutningsavtal med Telenor är IP-telefoni. Nackdelen med IP-telefoni är att den är mindre driftsäker än traditionell telefoni. Den fungerar till exempel inte vid strömavbrott eller liknande driftstörning, vilket innebär att ett trygghetslarm inte går att använda vid dessa tillfällen.
Om du idag har trygghetslarm eller ska installera ett, rekommenderar vi att du byter till traditionell telefonitjänst.

Kontakta även din Kommun och kontrollera hur de kan hjälpa till med Trygghetslarm!

Webbproduktion av Forss Webservice AB