Elanvändning

I föreningen sker individuell elmätning genom att mätare är installerade i respektive lägenhet. Via fjärravläsning läses den månatliga elanvändningen av. Fyra gånger om året kommer en räkning för den el man använt de tre månaderna som har gått. Boende kan själva läsa av sin elanvändning på mätarens display.

Vid avflyttning är det upp till den nya och gamla bostadsrättshavaren att fördela elkostnaden sedan förra räkningen. Det åligger inte bostadsrättsföreningen att hjälpa till med detta.

Mer information och tips hur man minskar elanvändningen hittar man på Sollentuna Energis hemsida www.sollentunaenergi.se.

Webbproduktion av Forss Webservice AB