Hemförsäkring

Det är av yttersta vikt att du har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador som du har vållat genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen.

Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand.

Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda, t ex läckande kran, otät koppling, läckande element, el-kontakter som "sprakar" till ibland o.s.v. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet.

Styrelsen har hos Folksam tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till föreningens fastighetsförsäkring som gäller alla lägenheter i brf Sjöberg. Försäkringen hos Folksam gäller fr.o.m. den 1 januari 2014. Detta innebär att man inte behöver ha bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Men om man som bostadsrättsinnehavare har ett annat försäkringsbolag än brf Sjöberg (Folksam), kan man t ex vid ett inbrott behöva betala två självrisker. En självrisk för skador som täcks av bostadsrättstillägget (t ex skador på ytskikt, köks/badrumsinredning, fönster och dörrar) och en självrisk för försvunnet eller skadat lösöre. Har man samma försäkringsbolag som brf Sjöberg slipper man den dubbla självrisken. Det är dock viktigt att noggrant tänka igenom och kontrollera kostnader och självrisker för sin befintliga hemförsäkring och jämföra med den som Folksam erbjuder. Om det skiljer mycket i pris kan man med en billigare hemförsäkring, i ett annat försäkringsbolag, tjäna in kostnaden för en extra självrisk.


Webbproduktion av Forss Webservice AB