Lägenhetsförsäljning / avflyttning

Vid lägenhetsförsäljning måste överlåtelsen registreras av Fastighetsägarna och köparen godkännas som medlem i föreningen. Detta gäller oavsett om du säljer själv eller via mäklare. Föreningen har ett lagstadgat krav på att hålla ett uppdaterat lägenhetsregister.

Vid avflyttning från föreningen måste du som ska flytta i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Observera att detta inte är en besiktning. Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.
Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokoll inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.

I vår förening är minsta tillåtna ägarandel vid lägenhetsöverlåtelser 1/3. Detta har styrelsen beslutat om för att undvika att man kringgår reglerna om andrahandsuthyrning genom att skriva någon som ägare av en lägenhet med några enstaka procent.

Glöm inte att säga upp eventuellt extraförråd eller garageplats i god tid innan du flyttar samt att lämna tillbaka barnvangsnyckel om du har en.

Passagebrickan som passar till soprummet och garaget kan med fördel lämnas vidare till den nya bostadsrättshavaren. I samband med överlåtelse upphör dock alla garagerättigheter på brickan, förutom access till soprummet. Vid kontakt med fastighetsskötseln kan rättigheter återföras. Möjligheten att komma in i garaget tillförs brickan vid nytecknande av garageplats.

Webbproduktion av Forss Webservice AB