Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett nummer som är registrerat i Lantmäteriets lägenhetsregister. Detta nummer står framför varje medlems namn i entréernas namntavlor. När du kontaktar en myndighet ska du ange detta nr (inklusive gatuadressen), t ex om du ska göra ett rotavdrag.

Föreningen har sitt eget system för att numrera lägenheterna. Detta nummer står efter varje medlems namn i entréernas namntavlor samt ovanför din lägenhetsdörr, på ditt kontrakt och på månadsavierna. Observera att det är detta nummer du ska uppge när du kontaktar Fastighetsägarna t ex för att göra en felanmälan.

Webbproduktion av Forss Webservice AB