Sopor

Hushållssopor ska vara väl paketerade innan de slängs i sopbehållarna som står i soprummet i vårt garage på Lomvägen 647. Det finns kärl för brännbart hushållsavfall och för kompost.
Föreningen betalar avgift per kilo hushållsavfall. Avgiften för det komposterbara avfallet är lägre än för det brännbara. Det är alltså viktigt att vi sorterar rätt, annars riskerar vi att få högre sop­hämtningsavgift, vilket kan komma att läggas på månadsavgiften.

I kompostbehållaren (brun) slänger du allt komposterbart avfall, t ex frukt-/grönsaksskal, mat­rester, kaffesump, teblad etc. Det går också bra att slänga vissna blommor och mindre trädgårdsavfall direkt i tunnan. Du får endast använda de för ändamålet avsedda påsarna som finns att hämta i den svarta lådan i soprummet. Det finns separata hållare för dessa påsar. Saknar du hållare kontakta då styrelsen.

Instruktioner kompostbehållaren

I den gröna behållaren slängs övrigt brännbart hushållsavfall (inklusive kuvert).

Vid vändplanen i föreningen finns en container  för tidningar och papper. OBS att kuvert, förpackningar, wellpapp mm inte får slängas där. I vår källsortering kan du slänga förpackningar, glas, plast och metall.

Ett el-avfallsrum finns på Lomvägen 655. Där slänger du all småel, t ex hårtorkar, brödrostar, leksaker med batteri etc samt glödlampor och batterier (dock inte bilbatterier!). Kom ihåg att ta ur glödlampor och batterier samt att ta bort lampskärmar, slangar och förpackningsmaterial innan du lägger skräpet i el-buren. Det finns speciella kärl för batterier och glödlampor i el-avfallsrummet.

Grovsopor, såsom gamla möbler, bilbatterier, byggavfall o dyl. måste du själv transportera till avfallsanläggning, t ex Hagby. Likaså färg- och limrester.

Några gånger om året ställs en container upp på vändplanen (information om detta sätts i god tid upp på anslagstavlan utanför porten). Då kan du passa på att slänga grovsopor. Vitvaror (kylskåp, spisar, el-artiklar, gummidäck o dyl) får absolut inte slängas i containern.

Miljöfarligt avfall, t ex bilbatterier, kemikalier, färgburkar mm ska lämnas på en av Sollentuna kommun angiven miljöstation eller på avfallsanläggning, t ex Hagby.

Vitvaror, så som spisar, kylskåp, frysar, diskmaskiner och tvättmaskiner, hämtas var fjärde vecka av kommunens avtalspartner i avfallshantering.  Ring Sollentuna Energis kundtjänst på telefonnummer 08-623 88 00 för information om när nästa hämtning sker och för att meddela att det finns vitvaror för hämtning.
Kvällen före hämtning ska vitvarusoporna ställas utanför el-avfallsrummet på Lomvägen 655 (se till att du inte blockerar port eller dörr!)

 

Webbproduktion av Forss Webservice AB