Kategorier
Nyheter

Container november 2023

Den 20:e november kommer det en container till vändplanen. Den är bemannad och finns på plats kl 17.00-20.00. Skrymmande saker som inte är miljö-/brandfarliga får slängas här, vänligen montera ner bokhyllor, byråer mm så det får plats mer.

Kategorier
Informationsblad Nyheter

Informationsblad september 2023

Nu finns informationsblad för september 2023 tillgängligt.

Kategorier
Nyheter

Container september 2023

Den 11:e september kommer det en container till vändplanen. Den är bemannad och finns på plats kl 17.00-20.00. Skrymmande saker som inte är miljö-/brandfarliga får slängas här, vänligen montera ner bokhyllor, byråer mm så det får plats mer.

Kategorier
Nyheter

Kodbyte september 2023

Den 1:a september byter vi portkoder. Mer information kommer att delas ut i veckan.

Kategorier
Informationsblad Nyheter

Informationsblad maj 2023

Nu finns informationsblad för maj 2023 tillgängligt.

Kategorier
Nyheter

Årsstämma juni 2023

Den 15:e juni är det årsstämma i föreningslokalen kl 19.00-20.30.

Kategorier
Nyheter

Container juni 2023

Den 12:e juni kommer det en container till vändplanen. Den är bemannad och finns på plats kl 17.00-20.00. Skrymmande saker som inte är miljö-/brandfarliga får slängas här, vänligen montera ner bokhyllor, byråer mm så det får plats mer.

Kategorier
Nyheter

Garagestädning maj 2023

Den 15:e – 16:e maj är det städning av övre och nedre garage. Övre städas 15/5 och nedre 16/5.

Kategorier
Nyheter

Nya avtal för parkeringsplatser

Nu finns informationsbrev för nya avtal gällande parkeringsplatser.

Kategorier
Nyheter

Dags att motionera!

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma?

Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.