Ny styrelse

2022-06-14

På styrelsens konstituerandemöte den 30 Maj , 2022 har det blivit ändringar i styrelsens sammanställning. Klicka här för att komma till rubriken.

När det gäller felanmälningar, pantbrev, boka garageplats, stopp i avloppet, strömavbrott m.m. ska du som medlem alltid kontakta

Fastighetsägarnas kundtjänst på tfn nr 08-617 76 00 eller skicka e-post till kundservice@fastighetsagarna.se

När du kontaktar kundtjänst lämna alltid ditt tresiffriga lägenhetsnummer, adress, telefon, mobilnummer så att vår fastighetsskötare vet vem han ska kontakta.

Mäklare hänvisar vi till rubriken ”Mäklarinformation”

Obs: Kom ihåg vid försäljning av lägenheten ska man omgående boka en tillsyn, genom att kontakta Fastighetsägarnas kundtjänst.

Webbproduktion av Forss Webservice AB