Balkonginglasning

Vilka regler gäller vid balkonginglasning?

För att få glasa in sin balkong gäller särskilda regler. Man måste ansöka om bygglov hos kommunens Miljö- och byggnadskontor samt skriva ett avtal med föreningen. Först när detta är klart får balkonginglasning ske.

En inglasad balkong utan bygglov är ett svartbygge som du kan anmodas att ta bort eller få böta för.

Läs noga igenom instruktionerna om hur man söker bygglov för balkonginglasning. Instruktioner och avtal finns att ladda ner längst ner på sidan.

Vid balkonginglasning ska ett påskrivet avtal lämnas i två exemplar till styrelsen:

Postlåda finns vid

Lomvägen 649
19257 Sollentuna 

Har du frågor kan du skicka e-post till info@brfsjoberg.se

OBS! När man har fått bygglov av Miljö- och Byggnadskontoret ska man även skicka en digitalkopia av godkännandet till  info@brfsjoberg.se alternativt i pappersform i postlådan vid styrelselokalen.

När man säljer sin lägenhet är man skyldig att informera köparen om att han/hon måste skriva avtal med föreningen och alltså överta ansvaret för balkonginglasningen. Om inte köparen vill göra det måste säljaren montera ner inglasningen och återställa balkongen i det skick den var innan inglasningen gjordes.

Ladda ner

Instruktioner balkonginglasning

Avtal balkonginglasning

Webbproduktion av Forss Webservice AB