Förekomst av asbest

När våra hus byggdes i början på 70-talet användes fortfarande asbest som byggnadsmaterial, vilket innebär att det finns på flera ställen i våra hus/lägenheter (se nedan).

Asbestdamm är mycket ohälsosamt vid inandning och därför är det sedan flera år förbjudet att använda asbest som byggnadsmaterial och särskilda regler gäller.

Så länge det asbesthaltiga materialet sitter på plats och inte utsätts för bearbetning (borrning, slipning, sågning mm) föreligger ingen fara för de boende. Det är dock inte tillåtet att åter sätta upp nedmonterat asbesthaltigt material t ex skivor. 

Det är absolut förbjudet att slänga asbesthaltigt material i grovsopscontainer.

Bostadsrättshavaren måste själv ombesörja transport av asbestmaterialet till en avfallsstation, t ex Hagby.

Asbesthaltigt material skall läggas i täta och tydligt märkta säckar och slängas i speciellt avsedda behållare i enlighet med mottagarens regler. Att bryta mot dessa regler är straffbart.

Förekomst av asbest i våra hus/lägenheter

Fasadskivorna på loftgångarna och balkongerna/uteplatserna (bruna alt röda) är så kallade eternitskivor som innehåller asbest. Vid borrning i dessa skivor måste andningsskydd användas. Om en skiva måste tas ner är återmontage inte tillåtet.
OBS! att den enskilde bostadsrättshavaren överhuvud taget inte har rätt att demontera skivor på utsida fasad eftersom det är föreningen som ansvarar för fasaderna. 

Originalmattorna i hall, sovrum och kök (ej våtrum, bad/dusch) har ett skikt på undersidan som påminner om papper. Detta skikt innehåller höga halter av asbest. Styrelsen rekommenderar att mattorna får ligga kvar vid renovering, t ex vid läggning av nya mattor eller parkett eftersom mattorna då inte utgör någon fara. Om mattan rivs måste detta utföras enligt reglerna för hantering av asbesthaltigt material med speciell hänsyn till hantverkares och kringboendes hälsa. 

Vissa värmeskyddande skivor vid köksbänken i alla lägeneheter och runt pentryt i undervåningen på etagelägenheterna är av typen eternitskivor gjorda av asbest. Dessa skivor skall om möjligt demonteras hela. Om detta inte går krävs andningsskydd och ordentlig ventilation enligt reglerna för hantering av asbesthaltigt material. 

Våra mörka stenliknande fönsterbänkar är också gjorda av asbesthaltigt material. Så länge man inte borrar, sågar eller slipar skivorna utgör dessa ingen fara. Vid byte av fönsterbänkarna får dessa inte slängas i grovsopscontainern.

Isoleringen på rörböjar i våra källare kan innehålla asbest. Hantverkare som föreningen anlitar är medveten om risken och kontrollerar därför detta innan eventuell åverkan.

Webbproduktion av Forss Webservice AB