Ombyggnation uteplats

Kulvertluckor uteplats

Kulvertluckor i mark utanför entrédörrar (stora betongluckor) får inte tas bort eller göras omöjliga att inspektera. Vid ombyggnad så att dessa luckor påverkas måste styrelsen eller förvaltaren kontaktas för godkännande av den tekniska lösningen. En lätt öppningsbar lucka i uteplatsöverbyggnaden är tänkbar.

Eventuella luckor i uteplatsgolvet på terrassidan för rökevakuering av källare måste vara åtkomliga även om nytt uteplatsgolv monteras. Luckorna skall kunna inspekteras regelbundet och kunna öppnas utan att delar av uteplatsgolvet behöver demonteras. En lätt öppningsbar lucka i uteplatsgolvet är tänkbar. Stora blomlådor, förråd eller andra tunga och skrymmande föremål får inte placeras över dessa öppningsbara luckor. När man bygger om uteplatsen ska man skriva ett avtal med bostadsrättsföreningen.

Vad gäller vid ombyggnation av uteplats eller byggande av förråd på uteplats/balkong?

Den som vill bygga om sin uteplats samt den som vill bygga ett förråd på sin uteplats/balkong måste följa de regler som gäller i föreningen och skriva på ett avtal. Längst ner på sidan finns gällande regler och avtal att ladda ner.

Tänker du bygga om din uteplats måste du lämna in ett påskrivet avtal i två exemplar tillstyrelsen:

Postlåda finns vid

Lomvägen 649
19257 Sollentuna 

Har du frågor angående ombyggnad av uteplatsen eller byggande av förråd på uteplats/balkong kan du skicka e-post till info@brfsjoberg.se 

Ladda ner

Avtal förråd balkong/uteplats

Avtal uteplats

Webbproduktion av Forss Webservice AB