Tillsyn vid avflyttning

Viktig information till säljare och mäklare vid överlåtelse/försäljning av lägenhet!

Vid lägenhetsförsäljning/överlåtelse måste säljaren i god tid beställa tillsyn av lägenheten av vår förvaltare. Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga ombyggnationer som går emot i föreningen gällande regler har gjorts, framförallt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansavar för. Följande mycket viktiga underhållspunkter har föreningen ansvar för, som den boende kan kräva ska fungera:

Att värmetillförseln är jämn och tillräcklig. Därför är det absolut förbjudet att ta bort något element i lägenheten (undantag badrum, se Ombyggnation lägenhet).

Ventilationen ska vara bra. Det är därför förbjudet att "bygga in" ventilationsdonen, exempelvis bakom ett skåp. Dessa ska vara lätt åtkomliga för sotning och annan kontroll.

Det är inte tillåtet att bila upp golvet i badrummet för att lägga om avloppsledningar o dyl. Om sådana åtgärder är nödvändiga, måste föreningen omedelbart kontaktas för utredning.

Om badrummet byggs om/ut, så att dörren flyttas, måste det finnas en förhöjd och godkänd tröskel, så att vatten hindras att rinna ut i resten av lägenheten vid eventuell översvämning.

Observera att tillsynen inte är en besiktning! Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.

Du som ska flytta måste i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokollet inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts. 

Många gånger ringer stressade mäklare för att påskynda ett köp. Vi vill än en gång påminna att det är säljarens skyldighet att beställa tillsynen i god tid hos vår förvaltare. 

Det finns möjlighet för medlem att beställa en tillsyn av lägenheten utan att någon försäljning är planerad men då får man själv stå för kostnaden.

Webbproduktion av Forss Webservice AB