Förråd & källare

Till varje lägenhet finns ett förråd, antingen i samma hus som lägenheten eller i ett grannhus.

Källardörrarna måste alltid hållas låsta.

Om förrådet vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta.

Om du förvarar kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste du använda tättslutande behållare.

I källarförrådet är det inte tillåtet att förvara mat, djurfoder eller annat som kan dra åt sig möss och annan ohyra. Viss förvaring kan tillåtas men då måste förvaring ske i täta och säkra förpackningar.

Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i källarförrådet. Det är också absolut förbjudet att ställa saker i källargången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning.

När du flyttar från vår bostadsrättsförening måste du se till att ditt förråd är tomt.  

Webbproduktion av Forss Webservice AB