Ordningsregler i brf Sjöberg

För att alla i vår förening ska ha möjlighet att trivas tillsammans finns ett antal ordningsregler som alla måste följa. 

De samlade ordningsreglerna kan du se här. 

Ordningsregler reviderades 2015-10-28

Webbproduktion av Forss Webservice AB