Parkering, garage

All parkering av bilar och motorcyklar utanför garaget är förbjuden. Ägare till felparkerade bilar får betala böter utskrivna av parkeringsbolaget som föreningen anlitar. Kortare parkering inom föreningens område får dock ske vid in- och utlastning. Efter 6 minuter (utan aktivitet kring bilen)  riskerar man böter. Man får inte köra eller ställa bilen på våra gräsmattor. Gatan är kommunens.

Biltvätt får inte utföras i garaget eller i bostadsområdet.

OBS att det inte får förvaras något annat än fordon på parkeringsplatserna! Inga däck eller andra lösa föremål får finnas där, av brandsäkerhetsskäl.
Om garageplatsen vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta.

 

Webbproduktion av Forss Webservice AB