Trapphusen

I våra trapphus vill vi ha det rent och snyggt och säkert.
Det är inte tillåtet att ställa några saker i trapphuset. De utgör en brandfara och en fara vid utrymning vid t ex brand. Slängda saker i trapphusen kan dessutom locka till lek med tändstickor.

Denna video visar brandförloppet i en barnvagn

Webbproduktion av Forss Webservice AB