Uteplatser / balkonger

Du har enligt bostadsrättsföreningens stadgar ansvar för att hålla din uteplats ren och prydlig.

De enda färger som är godkända för målning av väggarna på uteplatser och balkonger är samma färger som ursprungsfärgerna på våra fasader; rött och vitt.

Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongräcket.

Föreningen har generellt bygglov för att bygga ut uteplatser och för att bygga förråd på uteplatser och balkonger, men du måste söka tillstånd hos föreningens styrelse. Information om detta hittar du här.

Webbproduktion av Forss Webservice AB