Felanmälan, avgifts- och hyresfrågor

Ring Fastighetsägarnas Kundservice 08-617 76 00, öppettider månd - torsd 07:00-17:00 och fred 07:00 - 16:00
eller via e-post till kundservice@fastighetsagarna.se

Om något akut inträffar när Kundservice är stängt (läckande vatten, stopp i avlopp mm) ska man ringa Jouren telefon 08-657 64 50

Webbproduktion av Forss Webservice AB