Styrelse, brf Sjöberg

Ordinarie Ledamöter:

Ordförande
Cecilia Göransson
Lomvägen 637
E-post till Cecilia Göransson

Vice Ordförande
Anders Wängberg
Lomvägen 635
E-post till Anders Wängberg

Ordinarie ledamöter
Stefan Viklund
Lomvägen 659

Marita Thorén
Lomvägen 661 

Cecilia Göransson
Lomvägen 637

Maximilian Wendel
Lomvägen 659

Margareta Ekenstam
Lomvägen 661

Suppleanter

Hampus Lööw
Lomvägen 633

Kenneth Andersson
Lomvägen 655

Jimmy Tieva
Lomvägen 629

Ekonomiansvarig

Stefan Viklund
Lomvägen 659

Sekreterare
Marita Thorén
Lomvägen 661

Informationsansvarig
Cecilia Göransson
Lomvägen 637

Ansvarig Bokning 
Hampus Lööw

Lomvägen 633

Revisor 
Bo Sandgren

Lomvägen 657

Webbproduktion av Forss Webservice AB