Viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter

Fastighetsägarna Kundservice: telefon:08-617 76 00, e-post kundservice@fastighetsagarna.se

Avgifts- och hyresfrågor m.m. ring Fastighetsägarnas kundsevice  månd -torsd 07:00 - 17:00, fred 07-16:00

Felanmälan:kundservice@fastighetsagarna.se

Jourtjänst: Vid akutsituationer vardagar 16-07 ,helger och klämdagar 00-24

Om något akut inträffar när Fastighetsägarna Kundservice har stängt (läckande vatten, stopp i avlopp mm) ringer man, telefon 08-657 64 50.

 

Anticimex (skadedjursanmälan): telefon 08-517 634 00 eller skadeanmälan på www.anticimex.se

Telenor (telefoni och Internet): telefon 0770-77 70 00, öppettider 08.00-22.00

Tele2 (Kabel-tv): telefon 90222, öppettider vardagar 08.00 - 19.00

Servisec (Besöksparkering): telefon 08-52 22 24 00

Webbproduktion av Forss Webservice AB