Återbruksrummet

Det finns ett "återbruksrum" i källaren på Lomvägen 657 där man kan ställa ner hela och rena saker, som man inte längre har användning för, men som man tror att någon annan kan ha nytta av.

Det är väldigt viktigt att ordningsreglerna för Återbruket följs, så att vi kan fortsätta att återbruka!

Webbproduktion av Forss Webservice AB