Garage

I föreningen finns ett garage med ca 230 platser samt ett motorcykelrum. Majoriteten av platserna finns innanför låsta portar och det finns platser med eller utan eluttag för motorvärmare.

Priser:
Garageplats med eluttag - Kontakta Fastighetsägarna
Garageplats utan eluttag - Kontakta      "  -  "
Garageplats  MC               Kontakta      "  -  " 

 Om man vill byta plats i garaget tar föreningen ut en administrativ avgift på 300 kr, förutom om bytet sker till en dyrare plats.

Kontakta Fastighetsägarnas kundservice om du vill hyra en garageplats!     E-post : kundservice@fastighetsagarna.se      Telefon:08-617 76 00

Gästparkering finns i gatuplanet innanför nedre garageinfarten. Vi tar ut en avgift för att parkeringsplatserna inte skall användas som permanent parkeringsplats.

Biltvätt får inte utföras i garaget eller i bostadsområdet.

OBS att det inte får förvaras något annat än fordon på parkeringsplatserna! Inga däck, bilbatterier eller andra lösa föremål får finnas där, av brandsäkerhetsskäl.
Om garageplatsen vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta.

Webbproduktion av Forss Webservice AB