Källarförråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd, antingen i samma hus som lägenheten eller i ett grannhus.

Om förrådet vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta.

Om du förvarar kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste du använda tättslutande behållare.

Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i källarförrådet och inte heller mopeder. Det är också absolut förbjudet att ställa saker i källargången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning.

Det finns även extraförråd att hyra. Om du är intresserad av det ska du kontakta SBC:s kundtjänst.

Webbproduktion av Forss Webservice AB