Ordningsregler

Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus. Alla har inte samma vanor som du, vilket betyder att du måste visa hänsyn om du kommer hem sent, har fest och dylikt. Du måste också förstå att dina grannar kanske inte är knäpptysta när du vill sova, osv. Om du tycker att du störs av någon, ta först kontakt med den personen och prata igenom problemen. Oftast kan problemet lösas direkt. I annat fall hjälper styrelsen till.

Ordningsregler går att ladda ned i PDF-format nedan.