Information till mäklare

För att få en mäklarbild för en lägenhet i brf Sjöberg i Sollentuna; kontakta Fastighetsägarna Kundtjänst 08-617 76 00 eller genom att skicka e-post till kundservice@fastighetsagarna.se

 

Postadress brf Sjöberg vart man skickar ansökan medlemskap, köpeavtal m.m

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871
11298 STOCKHOLM

 

Lägenheter i brf Sjöberg

I brf Sjöberg finns 250 lägenheter i 17 loftgångshus fördelade enligt följande:

29 st 1:or, 35 m2
30 st 1:or,42 m2
37 st 2:or, 69 m2
112 st 3:or, 83 m2
31 st 4:or, 97 m2
10 st 4:or, 121 m2 (etagelägenheter)

Genom att klicka på varje lägenhetstyp kan du se en ritning.

Medlemskap i brf Sjöberg

Brf Sjöberg är medlem i HSB och enligt föreningens stadgar kan medlemskap beviljas "den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus."


Lägenhetstillsyn vid försäljning

Vid avflyttning från föreningen måste den som ska flytta i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Observera att detta inte är en besiktning!
Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokoll inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.

Minsta tillåtna ägarandel

I vår förening är minsta tillåtna ägarandel vid lägenhetsöverlåtelser 1/3. Detta har styrelsen beslutat om för att undvika att man kringgår reglerna om andrahandsuthyrning genom att skriva någon som ägare av en lägenhet med några enstaka procent.

Avtal angående inglasade balkonger, ombyggda uteplatser och förråd på uteplats/balkong

I brf Sjöberg finns regler som gör att en bostadsrättshavare måste skriva avtal med föreningen om balkonginglasning, ombyggd uteplats och förråd på uteplats/balkong. Det är säljarens ansvar att se till att köparen av en lägenhet med något av ovanstående skriver avtal med föreningen. Om inte köparen går med på det ska säljaren återställa uteplatsen/balkongen till ursprungsskick
Blanketter för avtalen hittar man här

Webbproduktion av Forss Webservice AB