Mäklarinformation

Innehåll


Allmänt

För att få en mäklarbild för en lägenhet i brf Sjöberg i Sollentuna; kontakta Fastighetsägarna Kundtjänst 08-617 76 00 eller genom att skicka e-post till kundservice@fastighetsagarna.se

Postadress brf Sjöberg vart man skickar ansökan medlemskap, köpeavtal m.m

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871
11298 STOCKHOLM


Lägenheter

I brf Sjöberg finns 250 lägenheter i 17 loftgångshus fördelade enligt följande:

Genom att klicka på varje lägenhetstyp kan du se en ritning.


Medlemskap

Brf Sjöberg är medlem i HSB och enligt föreningens stadgar kan medlemskap beviljas ”den som är medlem i HSB och

  1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
  2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.”

Lägenhetstillsyn vid avflyttning

Vid avflyttning från föreningen måste den som ska flytta i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Observera att detta inte är en besiktning.

Styrelsen kan inte behandla lägenhetsöverlåtelse innan tillsynsprotokoll inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts. Samma sak gäller om det finns obetalda avgifter.


Minsta tillåtna ägarandel

I vår förening är minsta tillåtna ägarandel vid lägenhetsöverlåtelser 1/3. Detta har styrelsen beslutat om för att undvika att man kringgår reglerna om andrahandsuthyrning genom att skriva någon som ägare av en lägenhet med några enstaka procent.


Avtal med föreningen

Avtal angående inglasade balkonger, ombyggda uteplatser och förråd på uteplats/balkong

I brf Sjöberg finns regler som gör att en bostadsrättshavare måste skriva avtal med föreningen om balkonginglasning, ombyggd uteplats och förråd på uteplats/balkong. Det är säljarens ansvar att se till att köparen av en lägenhet med något av ovanstående skriver avtal med föreningen. Om inte köparen går med på det ska säljaren återställa uteplatsen/balkongen till ursprungsskick.

Blanketter för avtalen hittar man här.