Kontakt

Innehåll


Förvaltare (Fastighetsägarna)

Gällande:
Avgifts- och hyresfrågor, felanmälan, m.m.

Öppettider:
07:00 – 17:00 (måndag – torsdag)
07:00 – 16:00 (fredag)

Telefon:
08-617 76 00

E-post (kundservice):
kundservice@fastighetsagarna.se

E-post (fastighetsförvaltare): fastighetsforvaltare@fastighetsagarna.se

E-post (avgift- och hyreshantering): hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se


Jourtjänst

Vid akuta händelser som inträffar när Fastighetsägarnas Kundservice har stängt (läckande vatten, stopp i avlopp, m.m.).

Ärenden som inte omfattas av §32 Bostadsrättsföreningens ansvar kan komma att faktureras anmälaren. Föreningens stadgar går att ladda ned på sidan om förening.

Öppettider:
16:00 – 07:00 (vardagar)
00:00 – 24:00 (helger och klämdagar)

Telefon:
08-657 64 50


Anticimex

Gällande:
Skadedjursanmälan

Telefon:
08-517 634 00


Telenor

Gällande:
Internet och telefoni

Öppettider:
08:00 – 22:00

Telefon:
0770-77 70 00


Tele2

Gällande:
Kabel-TV

Öppettider:
08:00 – 19:00

Telefon:
90222


Swedbevakning

Gällande:
Besöksparkering

Telefon:
08-52 22 24 00


Styrelsen

E-post:
info@brfsjoberg.se