Kategorier
Nyheter

Dags att motionera!

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma?

Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Kategorier
Informationsblad Nyheter

Informationsblad december 2022

Nu finns informationsblad för december 2022 tillgängligt.

Kategorier
Informationsblad Nyheter

Informationsblad oktober 2022

Nu finns informationsblad för oktober 2022 tillgängligt.

Kategorier
Informationsblad Nyheter

Informationsblad juli 2022

Nu finns informationsblad för juli 2022 tillgängligt.

Kategorier
Informationsblad Nyheter

Informationsblad februari 2022

Nu finns informationsblad för februari 2022 tillgängligt.