Kategorier
Nyheter

Planerat arbete på fjärrvärmenätet

I höst genomför SEOM ett omfattande arbete på fjärrvärmenätet för att byta ut den gamla huvudledningen som förser området med fjärrvärme. För att föreningen inte ska påverkas av det arbetet kommer SEOM att genomföra två omkopplingar i maj. Mer information finns i informationsbladet från SEOM.